ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
33.87
21.85
27.90
-2.08
81.54
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
29.89
22.13
23.75
-.28
75.49
03
LC(เลย)
3
฿3.00
32.18
23.42
20.98
-1.64
74.94
03
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
30.00
21.61
20.80
-2.57
69.84
01
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
24.42
21.94
21.57
-1.01
66.93
05
SK(สกลนคร)
6
฿6.00
24.40
22.29
17.57
-1.28
62.98
03
PL(พิษณุโลก)
7
฿7.00
28.07
20.64
16.61
-3.22
62.11
07
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
27.64
22.36
21.26
-10.37
60.89
02
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
21.22
21.98
18.29
-2.34
59.15
02
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
26.34
21.54
15.60
-4.34
59.14
09
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
23.29
22.50
16.62
-3.29
59.12
10
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
24.90
20.35
19.57
-5.75
59.07
06
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
21.05
21.71
17.15
-.96
58.95
05
DG(มหาสารคาม)
14
฿14.00
24.94
22.56
17.09
-5.76
58.84
08
SK(สกลนคร)
15
฿15.00
21.69
21.94
16.01
-1.28
58.35
07
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
22.24
20.75
18.14
-3.20
57.93
04
LP(ลำปาง)
17
฿17.00
16.81
23.52
18.50
-1.39
57.44
05
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
22.04
20.24
16.41
-1.32
57.37
01
UT(อุตรดิตถ์)
19
฿19.00
18.68
22.05
18.69
-2.58
56.84
08
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
23.70
20.36
15.93
-4.32
55.68
02
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
23.13
20.41
14.68
-3.55
54.66
02
PB(เพชรบูรณ์)
22
฿22.00
18.78
20.45
15.61
-2.08
52.75
04
LC(เลย)
23
฿23.00
21.33
21.66
15.54
-5.85
52.68
02
KP(กำแพงเพชร)
24
฿24.00
20.35
21.36
14.63
-4.79
51.56
01
PB(เพชรบูรณ์)
25
฿25.00
17.37
21.46
14.30
-1.65
51.48
03
MD(มุกดาหาร)
26
฿26.00
35.53
11.43
27.24
-22.94
51.27
06
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
19.03
20.28
18.85
-7.62
50.54
01
CT(อุดร)
28
฿28.00
22.97
21.87
13.56
-8.46
49.93
03
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
18.31
19.68
16.17
-4.41
49.74
04
PB(เพชรบูรณ์)
30
฿30.00
20.34
20.83
14.17
-5.66
49.67
03
CT(อุดร)
31
฿31.00
18.47
21.69
15.43
-6.81
48.78
02
LP(ลำปาง)
32
฿32.00
17.55
21.01
13.39
-3.38
48.57
07
SK(สกลนคร)
33
฿33.00
15.67
21.53
13.03
-1.94
48.29
05
LC(เลย)
34
฿34.00
27.24
16.15
13.21
-8.51
48.09
03
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
19.23
20.83
15.70
-7.96
47.79
09
PL(พิษณุโลก)
36
฿36.00
19.80
20.60
16.73
-9.77
47.36
08
CT(อุดร)
37
฿37.00
16.84
20.91
12.11
-2.89
46.97
02
CT(อุดร)
38
฿38.00
15.90
20.71
14.86
-4.79
46.69
06
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
20.29
19.87
15.54
-9.11
46.60
05
PB(เพชรบูรณ์)
40
฿40.00
16.70
20.91
13.40
-5.00
46.01
04
KP(กำแพงเพชร)
41
฿41.00
27.45
16.95
13.63
-12.39
45.64
01
LC(เลย)
42
฿42.00
18.67
20.46
11.92
-5.88
45.17
03
KP(กำแพงเพชร)
43
฿43.00
16.53
20.79
13.59
-6.40
44.52
02
UB(อุบลราชธานี)
44
฿44.00
14.14
20.95
14.57
-5.63
44.03
01
SB(สระบุรี)
45
฿45.00
20.93
16.73
18.24
-11.96
43.94
05
SR(สุรินทร์)
46
฿46.00
23.54
18.89
15.48
-14.19
43.72
11
CT(อุดร)
47
฿47.00
17.36
20.71
15.09
-9.54
43.62
03
SK(สกลนคร)
48
฿48.00
12.84
21.91
12.90
-4.13
43.52
04
UT(อุตรดิตถ์)
49
฿49.00
14.15
22.50
12.01
-5.17
43.49