ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
28.38
29.87
23.13
-2.24
79.15
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
25.68
27.76
20.00
-4.74
68.70
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
22.99
29.37
17.35
-3.31
66.39
LC(เลย)
4
฿4.00
25.53
28.46
16.98
-4.75
66.21
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
21.32
27.33
16.34
-5.19
59.81
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
18.66
28.59
16.75
-5.84
58.16
KP(กำแพงเพชร)
7
฿7.00
21.04
27.12
15.05
-7.80
55.41
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
18.17
27.34
17.67
-9.22
53.96
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
19.77
27.26
16.29
-10.33
52.99
CT(อุดร)
10
฿10.00
18.44
27.85
14.95
-9.66
51.57
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
22.48
27.12
13.88
-14.51
48.97
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
10.39
25.48
11.28
-7.39
39.75
SB(สระบุรี)
13
฿13.00
16.47
24.16
12.64
-18.37
34.90
NR(ด่านขุนทด)
14
฿14.00
12.99
24.62
9.47
-12.57
34.51
CB(ชลบุรี)
15
฿15.00
14.20
25.52
11.56
-18.02
33.26
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
12.36
24.20
9.84
-14.95
31.45
MD(มุกดาหาร)
17
฿17.00
21.13
18.99
14.69
-25.68
29.13
KR(โคราช)
18
฿18.00
13.25
19.41
9.05
-19.97
21.74
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
8.43
22.49
9.05
-20.35
19.62