ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
26/03/2561
20/03/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
06
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.56
26.56
23.52
-.28
80.36
07
UB(อุบลราชธานี)
2
฿2.00
40.00
25.22
23.91
-9.63
79.50
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
27.22
25.82
27.87
-2.08
78.83
03
LC(เลย)
4
฿4.00
30.64
28.34
20.66
-1.38
78.26
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
34.15
24.58
20.50
-2.61
76.62
05
SK(สกลนคร)
6
฿6.00
31.67
26.48
18.48
-1.15
75.48
01
LC(เลย)
7
฿7.00
40.00
24.32
14.00
-4.59
73.73
03
PL(พิษณุโลก)
8
฿8.00
34.16
24.30
17.51
-2.80
73.17
07
PL(พิษณุโลก)
9
฿9.00
29.27
26.16
18.71
-3.48
70.66
01
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
21.65
26.51
21.50
-.81
68.85
08
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
27.15
26.83
15.80
-1.27
68.51
10
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
31.42
23.73
19.12
-6.00
68.27
02
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
26.41
25.39
17.42
-2.02
67.20
02
DG(มหาสารคาม)
14
฿14.00
27.17
27.57
15.58
-3.83
66.49
02
SK(สกลนคร)
15
฿15.00
28.54
24.16
15.94
-3.52
65.12
04
LP(ลำปาง)
16
฿16.00
19.16
28.45
18.21
-1.13
64.69
01
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
23.03
25.74
18.64
-2.72
64.69
09
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
18.85
30.00
16.10
-2.60
62.35
02
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
26.13
25.68
15.76
-5.89
61.68
03
MD(มุกดาหาร)
19
฿19.00
40.00
16.83
29.03
-24.71
61.15
08
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
25.12
24.26
15.31
-3.90
60.79
05
PL(พิษณุโลก)
21
฿21.00
21.02
23.89
17.47
-1.79
60.59
04
LC(เลย)
22
฿22.00
23.04
27.11
15.04
-4.94
60.25
05
LC(เลย)
22
฿22.00
36.35
19.25
13.38
-8.73
60.25
11
CT(อุดร)
23
฿23.00
28.15
23.42
15.68
-10.06
57.19
03
KP(กำแพงเพชร)
24
฿24.00
22.93
25.01
14.33
-5.29
56.98
02
PB(เพชรบูรณ์)
25
฿25.00
18.38
24.27
15.49
-2.32
55.82
04
PB(เพชรบูรณ์)
26
฿26.00
21.63
25.02
14.59
-5.91
55.33
06
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
20.18
23.94
18.91
-7.94
55.09
07
CT(อุดร)
28
฿28.00
28.54
26.44
12.86
-12.91
54.93
02
LP(ลำปาง)
29
฿29.00
19.49
25.08
13.54
-3.49
54.62
02
CT(อุดร)
30
฿30.00
18.04
25.49
14.89
-4.18
54.24
09
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
22.21
24.03
16.87
-9.21
53.90
02
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
20.22
24.94
15.78
-7.27
53.67
04
KR(โคราช)
33
฿33.00
28.61
23.74
10.56
-9.34
53.57
07
SK(สกลนคร)
34
฿34.00
17.05
25.45
13.00
-2.06
53.44
05
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
29.31
22.14
15.84
-13.96
53.33
07
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
24.51
22.91
14.96
-9.63
52.75
06
SK(สกลนคร)
37
฿37.00
11.83
25.36
15.37
-.93
51.63
01
PB(เพชรบูรณ์)
38
฿38.00
13.87
25.50
14.08
-1.87
51.58
02
PL(พิษณุโลก)
39
฿39.00
23.65
21.16
14.02
-7.90
50.93
01
CT(อุดร)
40
฿40.00
18.27
26.70
13.67
-8.25
50.39