ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
37.20
19.86
27.91
-2.08
82.89
03
LC(เลย)
2
฿2.00
32.95
20.96
21.14
-1.77
73.28
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
29.55
19.92
23.86
-.28
73.06
03
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
27.93
20.13
20.96
-2.56
66.45
01
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
25.81
19.66
21.61
-1.11
65.97
05
DG(มหาสารคาม)
6
฿6.00
31.50
20.05
17.83
-6.03
63.35
06
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
25.66
19.89
18.04
-.98
62.61
09
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
25.51
18.75
16.89
-3.64
57.51
05
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
20.77
20.19
17.12
-1.34
56.74
03
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
25.02
18.82
16.17
-3.43
56.58
05
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
22.55
18.42
15.89
-1.09
55.77
02
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
25.93
18.53
15.61
-4.60
55.46
02
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
18.63
20.28
18.72
-2.50
55.13
10
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
21.64
18.66
19.80
-5.62
54.48
04
LP(ลำปาง)
15
฿15.00
15.63
21.06
18.64
-1.52
53.81
08
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
18.96
19.49
16.11
-1.29
53.27
08
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
23.00
18.41
16.25
-4.53
53.13
01
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
16.51
20.20
18.71
-2.51
52.92
02
KP(กำแพงเพชร)
19
฿19.00
22.54
19.61
14.81
-4.64
52.32
07
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
21.46
20.93
19.94
-10.74
51.59
07
PL(พิษณุโลก)
21
฿21.00
18.72
18.05
17.86
-3.06
51.57
01
PB(เพชรบูรณ์)
22
฿22.00
19.13
19.44
14.41
-1.54
51.43
02
PB(เพชรบูรณ์)
23
฿23.00
18.98
18.54
15.67
-1.97
51.22
03
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
20.52
18.24
16.18
-4.20
50.74
03
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
23.80
18.99
15.70
-7.83
50.65
01
CT(อุดร)
26
฿26.00
25.32
19.45
13.50
-8.56
49.71
02
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
20.42
18.53
14.06
-3.57
49.44
01
SB(สระบุรี)
28
฿28.00
25.46
16.12
18.81
-11.24
49.15
04
LC(เลย)
29
฿29.00
20.47
18.94
15.80
-6.31
48.89
06
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
18.46
18.45
18.82
-7.46
48.27
06
SR(สุรินทร์)
31
฿31.00
23.79
18.28
15.53
-9.33
48.26
03
CT(อุดร)
32
฿32.00
19.37
20.64
15.90
-7.70
48.21
04
KP(กำแพงเพชร)
33
฿33.00
30.40
15.75
13.90
-12.66
47.39
04
PB(เพชรบูรณ์)
34
฿34.00
19.69
18.73
13.97
-5.54
46.85
03
MD(มุกดาหาร)
35
฿35.00
33.30
8.74
26.34
-22.05
46.33
07
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
14.99
19.57
13.05
-1.88
45.72
08
CT(อุดร)
37
฿37.00
17.63
19.13
12.17
-3.35
45.57
02
LP(ลำปาง)
38
฿38.00
16.58
18.98
13.32
-3.33
45.55
09
PL(พิษณุโลก)
39
฿39.00
18.60
18.88
16.66
-10.06
44.09
05
PB(เพชรบูรณ์)
40
฿40.00
17.00
18.75
13.17
-5.00
43.92
04
UT(อุตรดิตถ์)
41
฿41.00
16.36
20.38
12.00
-5.57
43.17
02
CT(อุดร)
42
฿42.00
14.84
18.32
14.85
-5.09
42.91
05
LC(เลย)
43
฿43.00
22.69
14.61
13.12
-8.40
42.01
03
SK(สกลนคร)
44
฿44.00
12.28
19.95
12.85
-4.16
40.92
04
SK(สกลนคร)
45
฿45.00
19.94
18.29
13.45
-12.41
39.27
05
SR(สุรินทร์)
46
฿46.00
20.66
17.27
15.30
-14.31
38.91
14
CT(อุดร)
47
฿47.00
14.85
20.55
11.33
-7.91
38.82
07
LC(เลย)
48
฿48.00
10.49
19.84
12.28
-3.81
38.80
02
PL(พิษณุโลก)
49
฿49.00
15.28
17.43
13.46
-7.48
38.69