ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
12/03/2561
01/03/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
34.39
13.50
27.65
-2.08
73.46
03
LC(เลย)
2
฿2.00
37.26
15.10
22.08
-1.85
72.59
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
24.15
13.34
23.56
-.25
60.80
06
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
28.26
13.26
18.35
-.96
58.91
01
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
25.80
12.98
20.54
-1.38
57.94
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
18.81
12.52
19.70
-2.59
48.44
02
DG(มหาสารคาม)
7
฿7.00
25.39
12.51
15.25
-4.87
48.28
08
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
19.04
13.01
16.75
-1.16
47.64
05
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
24.59
12.81
16.46
-6.71
47.15
08
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
22.93
12.31
16.04
-4.59
46.69
02
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
23.75
12.26
14.02
-4.59
45.44
01
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
15.57
13.24
18.41
-2.43
44.79
09
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
18.84
12.16
17.35
-3.93
44.42
03
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
20.07
12.31
16.05
-4.13
44.30
04
LP(ลำปาง)
15
฿15.00
13.11
14.01
18.47
-1.58
44.01
05
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
17.20
12.29
15.26
-.90
43.85
03
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
21.74
14.03
16.10
-8.28
43.59
04
PB(เพชรบูรณ์)
18
฿18.00
20.87
13.13
14.31
-5.36
42.95
02
UT(อุตรดิตถ์)
19
฿19.00
13.52
13.46
18.79
-3.15
42.62
05
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
13.92
13.54
16.28
-1.60
42.14
02
PB(เพชรบูรณ์)
21
฿21.00
15.96
12.69
15.04
-1.82
41.87
03
PL(พิษณุโลก)
22
฿22.00
17.20
12.16
15.41
-3.43
41.34
04
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
31.11
9.90
13.56
-13.26
41.31
01
SB(สระบุรี)
24
฿24.00
20.87
11.04
20.15
-11.14
40.92
07
UB(อุบลราชธานี)
25
฿25.00
20.90
11.86
18.30
-11.05
40.01
02
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
16.38
13.14
13.71
-3.87
39.36
01
PB(เพชรบูรณ์)
27
฿27.00
14.14
12.70
13.84
-1.42
39.26
03
CT(อุดร)
28
฿28.00
16.38
14.46
15.66
-7.78
38.72
07
SK(สกลนคร)
29
฿29.00
13.91
12.92
13.28
-1.85
38.26
03
MD(มุกดาหาร)
30
฿30.00
26.60
5.84
26.59
-21.02
38.01
10
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
13.93
11.51
17.86
-5.64
37.66
02
CT(อุดร)
32
฿32.00
14.34
12.54
16.07
-5.34
37.61
08
CT(อุดร)
33
฿33.00
16.38
13.50
11.63
-4.25
37.26
06
PL(พิษณุโลก)
34
฿34.00
15.97
11.19
17.04
-7.14
37.06
01
CT(อุดร)
35
฿35.00
18.84
12.97
13.11
-8.90
36.02
05
PB(เพชรบูรณ์)
36
฿36.00
15.14
12.58
13.27
-5.25
35.74
05
LC(เลย)
37
฿37.00
20.91
9.57
12.87
-8.13
35.22
09
LP(ลำปาง)
38
฿38.00
20.08
12.07
15.62
-12.66
35.11
03
SK(สกลนคร)
39
฿39.00
12.70
13.33
13.28
-4.44
34.87
07
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
7.38
12.37
17.17
-2.80
34.12
05
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
22.13
10.67
15.32
-14.33
33.79
11
CT(อุดร)
42
฿42.00
14.13
13.33
14.92
-8.77
33.61