ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
12/03/2561
01/03/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
21.91
30.00
22.79
-2.46
72.24
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
19.68
29.49
17.64
-3.68
63.13
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
18.93
27.40
18.85
-4.76
60.42
LC(เลย)
4
฿4.00
17.04
28.85
16.48
-5.18
57.19
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
18.20
27.87
15.86
-5.16
56.77
KP(กำแพงเพชร)
6
฿6.00
21.88
27.11
14.94
-8.04
55.89
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
14.34
28.52
16.29
-5.77
53.38
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
15.45
27.66
17.22
-9.07
51.26
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
17.97
27.35
15.86
-10.98
50.20
CT(อุดร)
10
฿10.00
14.72
28.26
14.94
-9.81
48.11
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
23.99
25.67
13.89
-16.50
47.05
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
10.11
27.46
14.31
-7.49
44.39
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
11.43
24.45
9.64
-15.25
30.27
CB(ชลบุรี)
14
฿14.00
10.89
26.51
12.28
-19.76
29.92
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
12.91
23.99
11.15
-18.23
29.82
NR(ด่านขุนทด)
16
฿16.00
8.05
24.43
9.24
-12.52
29.20
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
8.28
24.84
9.17
-20.72
21.57
MD(มุกดาหาร)
18
฿18.00
12.40
18.84
14.50
-25.73
20.01
KR(โคราช)
19
฿19.00
8.12
19.04
8.88
-21.55
14.49