คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 1
09
MP(เมืองพล)
101
฿101.00
1.79
8.97
9.26
-16.82
3.20
05
NR(ด่านขุนทด)
102
฿102.00
5.79
13.45
7.59
-23.66
3.17
06
SB(สระบุรี)
103
฿103.00
5.07
12.82
8.28
-24.25
1.92
03
MP(เมืองพล)
104
฿104.00
3.57
12.65
5.82
-21.56
.48
07
DG(มหาสารคาม)
105
฿105.00
4.45
9.63
9.95
-25.28
-1.25
01
MP(เมืองพล)
106
฿106.00
4.46
13.56
8.08
-28.43
-2.33
06
GS(ร้อยเอ็ด)
107
฿107.00
4.00
14.05
9.18
-31.73
-4.50
01
KR(โคราช)
108
฿108.00
4.43
7.58
7.92
-26.77
-6.84
04
GS(ร้อยเอ็ด)
109
฿109.00
6.22
11.68
9.67
-36.06
-8.49
06
KR(โคราช)
110
฿110.00
8.47
7.10
5.29
-30.90
-10.04
07
KR(โคราช)
111
฿111.00
10.39
4.84
6.10
-37.02
-15.69
11
SB(สระบุรี)
112
฿112.00
3.32
5.86
8.76
-82.55
-64.61