คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 1
03
CT(อุดร)
50
฿50.00
12.47
19.71
13.44
-11.54
34.08
04
UT(อุตรดิตถ์)
51
฿51.00
6.40
23.61
11.93
-8.09
33.85
03
DG(มหาสารคาม)
52
฿52.00
11.96
19.16
12.89
-10.24
33.77
04
SR(สุรินทร์)
53
฿53.00
9.35
19.79
11.85
-7.36
33.63
03
KK(ขอนแก่น)
54
฿54.00
10.00
24.54
10.55
-12.09
33.00
05
MD(มุกดาหาร)
55
฿55.00
9.56
15.12
11.92
-5.26
31.34
11
CT(อุดร)
56
฿56.00
2.42
21.38
15.75
-8.68
30.87
02
UB(อุบลราชธานี)
57
฿57.00
2.89
23.24
13.46
-9.22
30.37
04
SK(สกลนคร)
58
฿58.00
5.77
17.08
13.08
-5.71
30.22
02
PL(พิษณุโลก)
59
฿59.00
8.00
22.16
11.03
-12.22
28.97
02
LP(ลำปาง)
60
฿60.00
4.21
21.90
10.22
-7.40
28.93
05
CT(อุดร)
61
฿61.00
12.05
19.98
12.38
-15.79
28.62
03
SB(สระบุรี)
62
฿62.00
5.72
18.99
8.28
-5.43
27.56
03
SR(สุรินทร์)
63
฿63.00
1.79
20.87
12.43
-8.27
26.82
01
SR(สุรินทร์)
64
฿64.00
5.78
19.17
13.03
-11.41
26.57
04
CB(ชลบุรี)
65
฿65.00
8.27
15.39
10.48
-8.28
25.86
01
CB(ชลบุรี)
66
฿66.00
6.28
21.81
10.16
-12.90
25.35
01
MD(มุกดาหาร)
67
฿67.00
7.78
15.84
9.04
-7.52
25.14
01
UB(อุบลราชธานี)
68
฿68.00
6.65
18.16
12.54
-12.38
24.97
06
UB(อุบลราชธานี)
69
฿69.00
8.22
18.24
13.64
-16.04
24.06
02
MD(มุกดาหาร)
70
฿70.00
7.09
16.15
9.63
-9.33
23.54
02
CT(อุดร)
71
฿71.00
9.34
22.40
10.15
-18.36
23.53
01
KP(กำแพงเพชร)
72
฿72.00
5.81
21.74
10.24
-14.44
23.35
05
PB(เพชรบูรณ์)
73
฿73.00
3.75
21.27
11.57
-13.26
23.33
07
LC(เลย)
74
฿74.00
1.78
24.26
8.17
-11.31
22.90
02
GS(ร้อยเอ็ด)
75
฿75.00
11.31
18.74
11.82
-19.10
22.77
01
LC(เลย)
76
฿76.00
8.90
21.95
9.10
-17.82
22.13
03
NR(ด่านขุนทด)
77
฿77.00
7.54
19.08
7.66
-12.30
21.98
14
CT(อุดร)
78
฿78.00
2.66
22.64
10.43
-16.30
19.43
04
KP(กำแพงเพชร)
79
฿79.00
9.77
13.39
9.52
-14.07
18.61
09
SB(สระบุรี)
80
฿80.00
15.56
14.79
8.49
-20.43
18.41
08
CT(อุดร)
81
฿81.00
4.88
15.66
10.65
-13.67
17.52
02
KR(โคราช)
82
฿82.00
3.97
19.29
8.43
-15.42
16.27
04
MD(มุกดาหาร)
83
฿83.00
9.30
18.33
10.72
-22.78
15.57
02
NR(ด่านขุนทด)
84
฿84.00
6.86
13.86
7.29
-12.48
15.53
07
GS(ร้อยเอ็ด)
85
฿85.00
9.94
14.28
10.34
-20.69
13.87
03
KR(โคราช)
86
฿86.00
5.55
14.54
8.60
-14.86
13.83
04
KR(โคราช)
87
฿87.00
4.88
18.30
7.68
-17.48
13.38
03
CB(ชลบุรี)
88
฿88.00
10.07
14.83
11.58
-24.30
12.18
04
MP(เมืองพล)
89
฿89.00
5.77
16.17
8.27
-18.43
11.78
04
LC(เลย)
90
฿90.00
1.78
18.97
11.84
-21.36
11.23
08
DG(มหาสารคาม)
91
฿91.00
14.67
15.94
7.16
-26.97
10.80
02
CB(ชลบุรี)
92
฿92.00
4.48
14.99
11.07
-20.57
9.97
06
KK(ขอนแก่น)
93
฿93.00
6.25
18.97
6.16
-21.43
9.95
05
KK(ขอนแก่น)
94
฿94.00
5.38
19.27
7.77
-22.56
9.86
02
MP(เมืองพล)
95
฿95.00
6.69
17.54
8.30
-23.21
9.32
01
NR(ด่านขุนทด)
96
฿96.00
7.10
13.53
7.81
-22.01
6.43
03
GS(ร้อยเอ็ด)
97
฿97.00
7.07
11.06
10.02
-22.28
5.87
04
NR(ด่านขุนทด)
98
฿98.00
9.76
11.44
6.62
-22.01
5.81
05
KR(โคราช)
99
฿99.00
5.77
9.53
6.97
-18.29
3.98
07
MP(เมืองพล)
100
฿100.00
8.45
13.98
8.36
-27.19
3.60