ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
35.40
22.83
27.83
-2.05
84.02
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
31.32
23.23
23.75
-.26
78.04
03
LC(เลย)
3
฿3.00
30.04
24.02
20.77
-1.59
73.24
03
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
30.54
22.41
20.82
-2.63
71.14
01
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
25.05
22.99
21.55
-.95
68.64
04
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
22.61
24.70
19.18
-1.26
65.22
05
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
23.24
23.21
17.57
-1.29
62.73
01
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
22.56
23.09
18.93
-2.43
62.16
02
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
22.81
23.04
18.51
-2.24
62.11
07
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
24.62
21.55
18.48
-3.34
61.31
06
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
22.32
22.39
17.16
-1.04
60.83
05
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
24.09
21.39
16.67
-1.47
60.68
07
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
26.05
23.18
21.35
-9.97
60.61
10
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
25.21
21.33
18.99
-5.87
59.65
09
SK(สกลนคร)
15
฿15.00
22.77
23.15
16.67
-3.16
59.44
05
DG(มหาสารคาม)
16
฿16.00
24.43
23.29
16.94
-5.44
59.23
03
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
24.24
21.39
16.43
-3.24
58.82
08
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
20.24
23.24
16.18
-1.26
58.41
01
PB(เพชรบูรณ์)
19
฿19.00
22.21
22.16
14.78
-1.74
57.40
02
PB(เพชรบูรณ์)
20
฿20.00
20.97
21.61
16.01
-2.21
56.37
08
PL(พิษณุโลก)
21
฿21.00
23.78
20.77
15.93
-4.19
56.30
02
DG(มหาสารคาม)
22
฿22.00
22.23
22.28
15.44
-4.12
55.82
06
PL(พิษณุโลก)
23
฿23.00
22.23
21.09
19.07
-7.76
54.62
02
KP(กำแพงเพชร)
24
฿24.00
21.88
22.64
14.80
-4.77
54.55
04
LC(เลย)
25
฿25.00
21.30
22.70
15.69
-5.63
54.05
02
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
20.87
21.55
14.56
-3.62
53.37
08
CT(อุดร)
27
฿27.00
21.45
21.51
12.85
-2.74
53.07
02
LP(ลำปาง)
28
฿28.00
18.80
23.26
13.71
-3.27
52.50
05
PB(เพชรบูรณ์)
29
฿29.00
20.37
22.57
14.07
-4.71
52.30
04
PB(เพชรบูรณ์)
30
฿30.00
21.34
21.81
14.48
-5.52
52.11
01
CT(อุดร)
31
฿31.00
24.07
22.20
13.68
-8.04
51.91
11
CT(อุดร)
32
฿32.00
23.02
22.02
15.91
-9.43
51.52
03
CT(อุดร)
33
฿33.00
19.15
21.87
15.24
-6.17
50.09
03
KP(กำแพงเพชร)
34
฿34.00
19.64
21.76
13.92
-5.87
49.45
03
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
17.43
20.18
16.29
-4.92
48.97
02
CT(อุดร)
36
฿36.00
16.52
21.71
15.04
-4.69
48.58
07
SK(สกลนคร)
37
฿37.00
13.86
23.01
13.38
-1.94
48.30
05
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
25.86
19.78
16.33
-13.70
48.27
03
SK(สกลนคร)
39
฿39.00
15.98
23.04
13.22
-4.07
48.17
03
SR(สุรินทร์)
40
฿40.00
19.08
21.09
16.01
-8.05
48.13
02
UB(อุบลราชธานี)
41
฿41.00
16.78
21.66
15.21
-5.80
47.85
06
SR(สุรินทร์)
42
฿42.00
20.35
20.66
15.78
-8.96
47.83
01
LC(เลย)
43
฿43.00
19.30
21.55
12.47
-5.62
47.70
04
UT(อุตรดิตถ์)
44
฿44.00
16.80
23.29
12.08
-4.58
47.59
07
SR(สุรินทร์)
45
฿45.00
22.38
20.20
14.70
-9.96
47.32
03
MD(มุกดาหาร)
46
฿46.00
31.25
12.35
27.17
-24.31
46.46
07
LC(เลย)
47
฿47.00
14.29
22.24
12.77
-2.93
46.37
02
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
17.78
21.39
14.35
-7.34
46.18
09
PL(พิษณุโลก)
49
฿49.00
18.04
21.08
16.53
-9.78
45.87