ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.97
29.80
23.23
-2.14
81.85
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
26.17
27.58
19.99
-4.78
68.96
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
22.37
29.39
17.56
-3.22
66.10
LC(เลย)
4
฿4.00
24.92
28.15
17.12
-4.71
65.48
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
24.73
27.56
16.88
-5.14
64.03
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
20.38
28.94
16.95
-5.79
60.48
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
21.99
27.25
17.06
-10.13
56.17
KP(กำแพงเพชร)
8
฿8.00
21.50
26.93
15.17
-7.81
55.79
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
20.08
26.89
18.22
-9.40
55.78
CT(อุดร)
10
฿10.00
21.60
27.71
15.31
-9.35
55.27
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
21.69
27.19
13.91
-13.88
48.91
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
11.83
25.97
10.97
-7.40
41.35
NR(ด่านขุนทด)
13
฿13.00
16.42
25.05
9.64
-12.27
38.84
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
17.38
24.50
12.85
-18.41
36.32
CB(ชลบุรี)
15
฿15.00
16.34
25.57
11.53
-17.27
36.17
MD(มุกดาหาร)
16
฿16.00
22.79
19.90
15.20
-25.67
32.21
MP(เมืองพล)
17
฿17.00
12.72
24.18
10.02
-15.03
31.89
KR(โคราช)
18
฿18.00
14.96
19.77
9.19
-19.27
24.65
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
9.60
21.92
9.28
-20.80
20.00