ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
02/04/2561
27/03/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
25.77
27.64
-1.96
91.45
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
40.00
28.24
21.21
-.88
88.57
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
35.62
26.53
23.77
-.22
85.70
01
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
34.20
26.23
19.65
-1.98
78.10
11
CT(อุดร)
5
฿5.00
40.00
25.96
18.36
-9.11
75.21
01
PB(เพชรบูรณ์)
6
฿6.00
36.71
24.27
16.22
-2.02
75.18
03
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
32.14
24.79
20.88
-2.78
75.03
01
PL(พิษณุโลก)
8
฿8.00
26.92
26.14
21.47
-.78
73.75
07
CT(อุดร)
9
฿9.00
40.00
27.20
16.02
-10.81
72.41
07
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
31.77
23.96
19.49
-3.76
71.46
08
CT(อุดร)
11
฿11.00
35.29
23.30
15.07
-2.28
71.38
05
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
31.37
27.52
16.10
-3.82
71.17
02
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
27.56
26.19
19.17
-1.95
70.97
05
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
30.24
24.84
17.44
-1.92
70.60
03
LC(เลย)
15
฿15.00
23.62
25.82
20.15
-1.45
68.14
02
PB(เพชรบูรณ์)
16
฿16.00
27.52
25.09
17.20
-2.60
67.21
07
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
34.43
23.85
18.06
-9.40
66.94
06
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
31.81
23.50
19.74
-8.19
66.86
06
SK(สกลนคร)
19
฿19.00
26.12
24.43
17.20
-1.27
66.48
02
LP(ลำปาง)
20
฿20.00
22.54
30.00
14.65
-2.93
64.26
03
KP(กำแพงเพชร)
21
฿21.00
28.97
24.67
14.89
-4.28
64.25
05
MD(มุกดาหาร)
22
฿22.00
40.00
28.86
17.25
-22.42
63.69
02
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
26.46
26.47
15.32
-4.72
63.53
02
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
27.76
24.70
16.47
-6.79
62.14
03
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
25.41
26.41
14.20
-3.91
62.11
05
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
19.75
25.97
17.56
-1.31
61.97
05
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
32.81
22.45
18.89
-12.22
61.93
01
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
27.08
26.94
17.14
-9.67
61.49
10
PL(พิษณุโลก)
29
฿29.00
26.12
24.28
17.23
-6.24
61.39
05
DG(มหาสารคาม)
30
฿30.00
22.90
25.47
16.50
-4.48
60.39
09
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
21.22
25.11
16.82
-2.77
60.38
04
UT(อุตรดิตถ์)
32
฿32.00
24.76
25.66
12.26
-2.80
59.88
07
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
21.28
25.63
21.62
-8.77
59.76
03
PB(เพชรบูรณ์)
34
฿34.00
32.87
21.91
16.02
-11.19
59.61
04
KR(โคราช)
35
฿35.00
31.72
23.09
10.88
-6.19
59.50
04
PB(เพชรบูรณ์)
36
฿36.00
24.35
24.74
15.40
-5.09
59.40
02
UB(อุบลราชธานี)
37
฿37.00
24.70
23.76
17.15
-6.28
59.33
08
SK(สกลนคร)
38
฿38.00
15.90
27.15
16.70
-1.18
58.57
07
LC(เลย)
39
฿39.00
23.64
23.72
13.13
-2.20
58.29
04
LC(เลย)
40
฿40.00
21.20
25.80
16.12
-4.97
58.15
08
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
24.02
22.01
15.93
-3.81
58.15
01
CT(อุดร)
41
฿41.00
27.38
23.21
14.04
-6.78
57.85