ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
02/04/2561
27/03/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
38.72
29.61
23.50
-1.86
89.97
PB(เพชรบูรณ์)
2
฿2.00
34.93
28.24
18.50
-4.98
76.69
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
27.63
27.05
19.96
-4.90
69.74
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
25.55
30.00
17.54
-5.66
67.43
CT(อุดร)
5
฿5.00
31.07
27.30
16.39
-8.41
66.35
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
28.63
27.23
19.37
-9.53
65.70
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
20.52
29.46
18.20
-2.94
65.24
LC(เลย)
8
฿8.00
23.08
27.21
17.55
-4.57
63.27
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
25.80
25.53
19.84
-9.93
61.24
KP(กำแพงเพชร)
10
฿10.00
22.90
26.34
15.50
-7.82
56.92
NR(ด่านขุนทด)
11
฿11.00
26.71
26.31
10.16
-11.36
51.82
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
19.33
27.40
13.98
-12.00
48.71
KK(ขอนแก่น)
13
฿13.00
16.14
27.41
10.03
-7.43
46.15
CB(ชลบุรี)
14
฿14.00
22.77
25.72
11.44
-15.01
44.92
MD(มุกดาหาร)
15
฿15.00
27.77
22.62
16.72
-25.65
41.46
SB(สระบุรี)
16
฿16.00
20.11
25.51
13.48
-18.52
40.58
KR(โคราช)
17
฿17.00
20.08
20.84
9.60
-17.15
33.37
MP(เมืองพล)
18
฿18.00
13.79
24.11
10.53
-15.24
33.19
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
13.12
20.19
9.95
-22.13
21.13