สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 1/2560 คลิ๊ก (18/12/2560)

 

เรื่องดีๆที่นำมาฝากกัน 30 เรื่องท้าทาย ที่น่าลองทำในแต่ละวัน คลิ๊ก 15 ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด เพิ่มความไวในการใช้คอมพ์ คลิ๊ก การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (sleep test) คลิ๊ก ทำงานเกินเวลาเพิ่มอัตราเสี่ยงโรคหัวใจ คลิ๊ก ไม่ใช่แค่อาหารทำ“คอเลสเตอรอล”พุ่ง!! คลิ๊ก ระวัง! เสพติดยา(สามัญประจำบ้าน) คลิ๊ก

ผังองค์กรสาขา

เลือกสาขาที่ต้องการ
      

บริษัท ดีจี สตาบิลลิตี้ จำกัด
 
นายลัดดา แจ่มแก้ว
นายจักรพงษ์ กระเบากลาง
นายอภิชัย โชคเหมาะ
ผู้บริหารซับ (DG) มหาสารคาม , เมืองพล , มุกดาหาร
ผู้บริหารซับ (DG) สกลนคร , เพชรบูรณ์
ผู้บริหารซับ (DG) เลย

 
นายนิคม ชัยดี
นายทวี ม่วงซอง
นายพิทักษ์ เฉลิมแสน
นายณะรงค์ ขันสีมล
วิวัช หวังพราย
ผู้จัดการสาขา (DG) มหาสารคาม
ผู้จัดการสาขา (DG) เมืองพล
ผู้จัดการสาขา (DG) มุกดาหาร
ผู้จัดการสาขา (DG) เลย
ผู้จัดการสาขา (DG) สกลนคร
 

 
นฤมล พิมพิรุด
อวยพร แสนบูราณ
มลฤดี น้อยตำแย
นาฏยา หิรัญอร
วันที่เข้างาน 24/09/2550
วันที่เข้างาน 01/10/2552
วันที่เข้างาน 18/06/0550
วันที่เข้างาน 16/06/2550
ธุรการสาขา (DG) มหาสารคาม
ธุรการสาขา (DG) มหาสารคาม
ธุรการสาขา (DG) เมืองพล
ธุรการสาขา (DG) เมืองพล
 
วิไลภรณ์ วงละคร
ปริยาภัทร สุวรรณอำไพ
จีรวรรณ เนาวคำแพง
ปวันรัตน์ คำโพธิ์
วันที่เข้างาน 12/03/51
วันที่เข้างาน 01/05/2554
วันที่เข้างาน 01/07/2555
วันที่เข้างาน 22/03/2553
ธุรการสาขา (DG) เพชรบูรณ์
ธุรการสาขา (DG) เพชรบูรณ์
ธุรการสาขา (DG) มุกดาหาร
ธุรการสาขา (DG) มุกดาหาร
 
ประไพ แก้วเลียง
ลัดดา อินแสงแวง
ณาฏฌา-คำโต
อัญชลี ปัดถาแก้ว
วันที่เข้างาน 01/10/2554
วันที่เข้างาน 21/05/2555
วันที่เข้างาน 05/08/2554
วันที่เข้างาน 13/09/2553
ธุรการสาขา (DG) สกลนคร
ธุรการสาขา (DG) สกลนคร
ธุรการสาขา (DG) เลย
ธุรการสาขา (DG) เลย
 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

 

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085